Jelikož se o vrakovém potápění na poloostrově Hel hodně mluví a přesto je velmi málo kvalitního obrazového materiálu, rozhodla se skupina profesionálních potápěčů tyto vraky zdokumentovat.
          Za finanční podpory n
ěkolika štědrých sponzorů se bude moci uskutečnit  první část expedice dne 17.7.2008, která bude zahrnovat  průzkum nově objeveného vraku ruské ponorky z 2. světové války a dalších neméně zajímavých lokalit.
          Cílem této expedice je přivést co nejvíce kvalitního filmového materiálu a následn
ě tento materiál zpracovat na DVD. O daný materiál projevila zájem i Česká televize a další média.
          Expedice se skládá z šesti hlavních potáp
ěčů, doprovodných potápěčů a technika. Šest hlavních potápěčů bude rozděleno na dva týmy po třech lidech. Týmy budou vybaveny mimo jiné profesionálními kamerami a fotoaparáty. Pro zajímavost, většina vraků se nachází v hloubkách  za bezpečnou hranicí pro sportovní potápění (přes 40 m), navíc v místech silných proudů.
          První fotografie budou zveřejn
ěny po návratu z expedice koncem července. e-mail: BARACUDADIVER@seznam.cz
Expedice Hel 2008, aneb vrakové potápění v Polsku